MFK - Metoda MFK
...
METODA MFK

Osobitý přístup

Objevte skutečné příčiny bolesti pomocí softwarové analýzy a získejte svůj jedinečný recept na terapii pro váš nervosvalový a kloubní systém.

5 kroků
MFK metody:

Anamnéza

Důležitá chvilka povídání
Vaše aktuální problémy a detailní vzpomínky na stará zranění, bolesti a jizvy se zaznamenávají do mapy těla.
Historie
Zobrazíme jizvy vašeho těla, obtíže, úrazy, zranění, operace. Budete překvapeni, co vaše tělo už zvládlo ustát.
Škála bolesti
Zaznamenáme intenzitu aktuálních citlivých projevů - tahání, tlaku či i bodání ve vašem těle.
Proměna
Zobrazení proměny intenzity bolesti v čase podporuje naši spolupráci na odstranění vašich obtíží.
Vyšetření
levá – pravá – další
Před zahájením zjistíme aktuální fungování vašich svalů.
Svalový test
Terapeut s klientem spolupracují - společně objevují a zapisují zda je testovaný sval v pořádku, či se u něj projevuje slabost, třes, blokády.
41 cviků
Při testu zaujímáte jednotlivé pozice ruky, nohy, trupu a hlavy. Vyšetření je jednoduché, bezbolestné a nevyžaduje po vás žádnou speciální přípravu.
Rychlý výsledek
Test trvá pár minut. Cviky zvládne každý a terapeut z něj získá nenahraditelné informace pro diagnostiku a volbu terapie.
Zjistěte, jak funguje celé tělo.

Test má za cíl prozkoumat svaly celého vašeho těla. Nevšímáme si pouze těch částí, které souvisí s vašimi bolestmi či předepsanou diagnózou. Naše technologie počítá se všemi zákonitostmi omezující pohyb a dokáže tak odhalit i skryté příčiny vašich obtíží.

Diagnostika

Vlastní pohled do zrcadla
Mapa odhalí související blokády v těle.
Svaly

Terapeutická mapa pro stimulaci povrchových fascií

Klouby

Terapeutická mapa myofasciálních spoušťových bodů

Páteř

Terapeutická mapa fibromyalgických bodů

Mícha

Terapeutická mapa bolestivých oblastí svalového úponu, vaziva a šlach

Orgány

Terapeutická mapa zdravých oblastí svalového systému

Kůže

Terapeutická mapa stimulačních bodů

Svaly
Klouby
Páteř
Mícha
Orgány
Kůže
Svaly
OBRAZOVÝ PROJEV OSLABENÝCH OBLASTÍ SVALOVÉHO SYSTÉMU
Díky mapě lze porozumět pocitu vaší bolesti a objasnit příčiny aktuálního funkčního omezení jednotlivých svalů.
Dívejte se, co se v těle děje.

Díky aplikaci MFK můžete nahlédnout ne jen na aktuální stav vašeho svalového systému. Diagnostická projekce otevírá pohledy i na fungování provázaných systémů. Zobrazuje nervy, svaly, páteř, klouby, vnitřní orgány. Ukazuje historii, vývoj, charakter a vážnost bolesti.

Terapie

Promyšlená péče stvořená pro daný okamžik
MFK SYSTÉM POUŽÍVÁ OVĚŘENÉ TECHNIKY S OKAMŽITÝM VÝSLEDKEM.
Fascie

Terapeutická mapa pro stimulaci povrchových fascií

Trigger points

Terapeutická mapa myofasciálních spoušťových bodů

Tender points

Terapeutická mapa fibromyalgických bodů

Ligamenta

Terapeutická mapa bolestivých oblastí svalového úponu, vaziva a šlach

Aktivní zóny

Terapeutická mapa zdravých oblastí svalového systému

Reflexní zóny

Terapeutická mapa stimulačních bodů

Fascie
Trigger points
Tender points
Ligamenta
Aktivní zóny
Reflexní zóny
Fascie
TERAPEUTICKÁ MAPA PRO STIMULACI POVRCHOVÝCH FASCIÍ
MFK Systém seřadí místa konkrétních povrchových svalů, na kterých je vhodné provádět uvolňovací terapeutické techniky. Vytvoří tak zcela unikátní terapii na míru vašemu aktuálnímu stavu.
Objevte přesné místo, které zmáčknout

Díky MFK ví terapeut přesně v kterém místě a s jakou intenzitou pečovat o problémové svaly. Pro úspěšnost metody je zásadní citlivý přístup a odborné schopnosti našich vyškolených terapeutů.

Kontrola
Aktuální zpráva o stavu zlepšení v těle
DÍKY MFK SYSTÉMU MŮŽEME IHNED ZHODNOTIT ÚČINNOST TERAPIE.
Zkouška
Na závěr otestujeme ty svaly, které byly v minulosti funkčně blokované.
Uvolnění
Na vlastní kůži pocítíte, že některé svaly se opět zapojí do akce.
Klíč k úspěchu
Krátké společné kontrolní testování svalů na samém konci ukáže, co se podařilo uzdravit.
Účinek si vlastnoručně ověřte.

Že je zvolená MFK metoda účinná, poznáte díky svalovému testu na vlastní kůži. Cviky, u kterých se vám při vstupním testu roztřásly ruce, zvládnete s jistotou, díky odborné péči o celý váš pohybový aparát.

Co umí
aplikace MFK?

Pomáhá terapeutům a klientům společnými silami pečovat o pohybový systém.

Pozná omezení pohybu
Pomáhá porozumět zdroji bolesti
Vizualizuje subjektivní obtíže
Má účinný recept na bolest
Předává informace vizuálně
Propojuje tělní systémy
Uchovává historii kroků
Navrhuje terapii na míru
Komunikuje s klientem online
Prezentuje poznatky na webu
Podporuje aplikaci online
Uchovává studijní materiál
Respektuje GDPR
Data bezpečně šifruje