MFK - O nás
Ze života MFK

Inspirace v digitálním světě

spojení fyzioterapie a digitálních technologií

V době, kdy se v Česku blíží Sametová revoluce, čerstvě vystudovaná fyzioterapeutka Martina Končalová pozoruje se zájmem pokroky v rozvoji informačních technologií. V té době ještě počítače nebyly součástí fyzioterapeutického života tak, jako nyní. Odborný svět fyzioterapeutů se utvrzoval v úspěšnosti jen dosud známých manuálních metod. Nevěřil, že je vůbec možné propojit diagnostické a terapeutické činnosti s odborným typem počítačového programu. Martina však věděla, že pokrok v rozvoji informatiky zastavit nelze. Jednoho dne se rozhodla získané znalosti ze studií a nabyté dovednosti z praxe vložit do tvorby počítačového programu, který obsahoval první důležitá fakta o pohybu člověka a jeho zákonitostech. Tak vznikl první program MFK.
Vývoj MFK v čase
PaedDr. Martina Končalová
Autorka Metody MFK

Studium

PaedDr. Martina Končalová studovala fyzioterapii na vysoké škole FTVS University Karlovy v Praze na konci osmdesátých let. Při vstupu do praxe si však uvědomila, že není v lidských silách vždy přesně pojmenovat a vyřešit každou bolest. Proto byla rozhodnutá vytvořit si diagnostickou navigaci, které bude rozumět nejen terapeut, ale i pacient.

První program

Zakladatelka MFK metody začala tvořit první verzi MFK programu pro fyzioterapii v roce 1989 ve svých 25 letech. Začínala s jediným diagnostickým grafem a s jedinou nabídkou terapie.

Filozofie

Běžně poskytovaná péče je založená primárně na rozhodnutí odborníků. Zapojit pacienta do spolupráce je velmi těžké. Proto se Martina rozhodla poskytovat lidem informace o jejich zdraví od samého počátku a takovým způsobem, aby brali celý proces opravdu vážně. Ať jsou kdekoli a ať dělají cokoli, mohou i oni sami převzít odpovědnost za své zdraví.

„Na terapii MFK oceňuji hlavně to, že harmonizuje celé tělo včetně psychiky. Soustředí se na celé tělo komplexně a to způsobem, jako žádná jiná metoda, se kterou jsem se za svoji dlouhou sportovní kariéru setkala. Pokaždé, když terapii MFK absolvuji se cítím, jako že jsem pro své tělo udělala něco prospěšného. Musím taky zmínit, že mně pomohla mému tělu lépe porozumět a lépe ho vnímat.“

Barbora Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem

Víte, že…

MFK je ochrannou známkou od roku 1996. Je to zkratka složená z prvních písmen jména autorky - Martina Končalová a slova fyzioterapie, odborné profese, kterou vystudovala.

Učebnice, výuka, studenti…

Efekt MFK metody je vždy znát tak rychle, že odborníci byli zpočátku hodně podezíraví ohledně počítačem poskytované odborné péče. Proto se Martina rozhodla publikovat popis metody v učebnici pro fyzioterapeuty. Výuka se tak dostala i ke studentům, kteří se s MFK seznámili na vlastní kůži a utvořili si svůj vlastní názor.

Konference MFK

Konference

Příznivci MFK toužili po novinkách, chtěli se potkávat a sdílet svoje zkušenosti. Zorganizovat konferenci pro desítky posluchačů však nebylo pro jednoho člověka jednoduché. Nakonec se ale dne 15. dubna 2011 pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky podařilo uspořádat první konferenci, a to hned s mezinárodní účastí. Celkem se již uskutečnily čtyři mezinárodní konference MFK.

Křest knihy Metoda MFK - Barbora Špotáková, Martina Končalová, Petr Bříza, Patrik Berger

Kniha

Počítačové technologie ještě nebyly v roce 2009 běžně v oboru fyzioterapie užívané, objasnit podstatu jejich využití bylo obtížné. Martina však byla rozhodnutá dát vzdělaným odborníkům do rukou nástroj, se kterým se mohou stát špičkovými fyzioterapeuty. Proto napsala svou první publikaci Metoda MFK - Informatika ve fyzioterapii, jejíž patronkou se stala atletka Barbora Špotáková.

Vědecké ověření Metody MFK

Vědecké ověření

Martina věděla, že pro vědu je velký problém diagnostikovat funkční motorické poruchy (FMP). Je totiž zapotřebí použít klinické vyšetření v laboratoři či na přístrojích, což je vždy složité a drahé. V roce 2014 ji společně s kolegyní napadlo klinicky ověřit metodu MFK a tím pádem i vyřešit problém diagnostiky a terapie FMP. Dnes jsou zjištěné výsledky velkým přínosem nejen pro vědu, ale i pro klinickou fyzioterapii a pacienty samotné.

Vývoj MFK v čase

1989-1991

Studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze. Zahájení fyzioterapeutické praxe. První myšlenky o principech bolesti, nemoci a zdraví člověka jsou dány na papír. Windows 3.0 umožňuje digitálně zobrazovat. Vznik prvního jednoduchého MFK programu, který obsahuje grafickou mapu míšního systému. Z terapeutických technik obsahuje stimulaci reflexních oblastí.

1992 - 1995

Program je v testovací fázi. Objevují se nové možnosti. Na trh přichází technologie Windows 95, což programu umožňuje intuitivnější ovládání.

1996 - 2001

Zápis ochranné známky MFK. Tvorba programu se zaměřila na rozvoj diagnostické části. Rozšířila se o diagnostiku páteře, svalového a kloubního systému, projekci nervového systému na kůži a systému vnitřních orgánů. Windows 98 umožňuje přidat k programu MFK šifrovaný USB klíč. Probíhá první vzdělávání studentů. Díky Windows 2000 systém ukládá historii.

2002- 2005

Výuka metody na Vyšší odborné škole PaedDr. Ilony Mauritzové v Plzni. Spolupráce se sportovními kluby (basketbal, hokej, volejbal, házená, fotbal, cyklistika, veslování, vzpírání, gymnastika, plavání, atletika). První medializace metody MFK v České televizi. Probíhá vzdělávání fyzioterapeutů na vysoké škole 2. LF UK Praha. První dva studenti zpracovávají bakalářskou práci s využitím program MFK.

2006

Založení společnosti MFK Centrum, s. r. o. se sídlem v Praze. Projekt MFK nabírá větší dynamiku. Spolupráce s více odborníky z různých profesí. Grafickou stránku zpracovala firma Atelier Ing. Miroslava Bochňáka. Tvorba loga společnosti. Pojmenování programu MFK System. Dva zápisy ochranných známek MFK Centrum a MFK System.

2007 - 2009

Přínos nové verze systémů Windows pro tvorbu programu MFK System. Program obsahuje plnou nabídku volby terapií včetně terapie slovem – Psychosomatika. Publikace metody MFK v knize: Metoda MFK – informatika ve fyzioterapii. Realizuje se dvouletý vzdělávací projekt pro 60 fyzioterapeutů a pracovníků v regeneraci, který je finančně podpořen Evropským sociálním fondem.

2010

Křest české verze knihy Metoda MFK – informatika ve fyzioterapii s patrony Barborou Špotákovou, Petrem Břízou a Petrem Bergrem. Vychází překlad knihy o metodě MFK v anglickém jazyce: Končalová,M. MFK Method Information Science in Physiotherapy. Výuka na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikační činnost o MFK: Marková,M. Methode MFK Science in physiotherapy, časopis Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie 2010.

2011

15. duben 2011 – 1. Mezinárodní fyzioterapeutická konference MFK - Informatika ve fyzioterapii, pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky Prof. Ing Jiřího Drahoše, DrSc, dr. h. c., místo konání Praha. Prezentace v zahraničí na švédské klinice v Umeo. Učebnice pro fyzioterapeuty – první popis metody MFK: Gúth,A. a kolektiv. Liečebné metodiky ve fyzioterapii. Bratislava: Liečreh 2011.

2012

Projekt na podporu studentů a absolventů vysokých škol se zájmem o vědu a výzkum ve fyzioterapii je finančně podpořen v rámci Operačního programu Praha a spolufinancován Evropským sociálním fondem. 5. červen 2012 – Žilina Slovakia – workshop Institute for Lifestyle Options and Longevity.

2013

9. června 2013 - 2. Mezinárodní fyzioterapeutická konference MFK - Tvoříme své životní příběhy - S fyzioterapií MFK poznáváme jejich pravou hodnotu.

2014

24. ledna 2014 – konference Interdisziplinärer Fachkongress für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden, Schloss Schönbrunn, Vídeň. Tým Magdalény Markové (s Martinou Končalovou, Ulrikou Aasa, Erikem Singh, Fredrikem Tapani a dalšími) začíná pracovat na věděckém ověřování MFK metody.

2015

Listopad 2015 - 3. Mezinárodní fyzioterapeutickou konferenci MFK - Regenerace dává životu sílu, s fyzioterapií MFK poznáváme její pravou hodnotu. Vortrag in Grosschönau v Rakousku-MFK Methode-Rehabilitation der neue Generation. Poskytnutí rodičům na mateřské dovolené i rodičům samoživitelům s dosavadním vzděláním masér, kondiční specialista nebo fyzioterapeut vzdělávací projekt s názvem Vzdělávání praxí pro rodiče terapeuty bez předchozí pracovní zkušenosti. Pokračuje vědecká činnost týmu Magdalény Markové. Bakalářské práce - například: KOŠŤÁLOVÁ, Johana - Využití metody Manuální Fyzioterapeutické Korekce u pacientů s roztroušenou sklerózou /Application of Manual Physiotherapy Correction in patients with multiple sclerosis. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta, 2015. BEZEMEK, Denis - Využití metody Manuální Fyzioterapeutické Korekce u pacientů po cévní mozkové příhodě/Application of Manual Physiotherapy Correction in patients with cerebrovascular accident. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta, 2015.

2016

MFK vzdělávání je ve formě online, natočeno 56 odborných videí, napsáno 300 stran textů. Pokračuje vědecká práce týmu Magdalény Markové (s Martinem Chválem, Kamilou Řasovou, Gabrielou Angelovou, Marií Procházkovou a dalšími), zaměřená na pacienty s roztroušenou sklerózou.

2017

Desktopová aplikace MFK System je nahrazena webovou aplikací. Od té doby je umožněn MFK přístup všem uživatelům, z jakéhokoliv místa a bez nutnosti instalace na PC. Program MFK System a online vzdělávání je přeloženo do německého a anglického jazyka. Pokračuje vědecká práce týmu Magdalény Markové (s Martinem Chválem, Markétou Pavlíkovou, Kamilou Řasovou a dalšími), zaměřená na pacienty s roztroušenou sklerózou.

2018

4. Mezinárodní fyzioterapeutická konference MFK - Věda ověřuje skutečnost. Jsou představeny desítky odborných prací na téma ověření metody MFK. Aplikace MFK je přeložena do německého jazyka.

2019-2020

Je založen MFK Institut, který organizuje vzdělávání MFK terapeutů a MFK lektorů. Webová aplikace MFK a on-line vzdělávání je přeloženo do japonského jazyka. Probíhá on-line vzdělávání japonských terapeutů a lektorů. Je zahájena klinická praxe MFK v lázeňském zařízení Grospertholz v Rakousku.

2021

I v omezeném režimu probíhá školení nových MFK terapeutů. Do provozu je dána nová webová prezentace www.mfk.life Ta je propojena s aplikací MFK Systém, určenou pro terapeuty. Webová aplikace je překládána do anglického, německého a japonského jazyka.

Máte nějaká dotaz?
Napište nám.