MFK -

Prohlášení o používání cookies

I. CO JSOU COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

II. JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 1. Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přihrávat videa, sdílet obsah apod.)
 2. Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
 3. Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
 4. Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

III. K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

 1. Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřicích kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 2. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky zpracování dat službou Google Analytics.
 3. Google AdWords - první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Pro vyhodnocení našich kampaní a pro anonymní cílení na uživatele, kteří navštívili náš web, používáme platformu AdWords. Personalizaci reklam můžete vypnout. Zpracovatelem dat získaných s pomocí cookies je Google LLC. Způsob, jak Google využívají data získaná na základě cookies.
 4. Facebook Pixel - první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
 5. Facebook Connect - první strany, dlouhodobé, technické.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

IV. JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování 

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: